Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 28

ccvc giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Đến năm 2030, Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
A. 75%
B. 80%
C. 85%
D. 90%
Câu 2: Nghị quyết do Hội đồng nhân dân ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp nào dưới đây?
A. Nghị quyết miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và các chức vụ khác; Nghị quyết tổng biên chế ở địa phương;
B. Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và bầu các chức vụ khác; Nghị quyết dự toán, quyết toán ngân sách địa phương;
C. Nghị quyết giải tán Hội đồng nhân dân; Nghị quyết phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;
D. Tất cả trường hợp trên
Câu 3: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có trên bốn nghìn dân thì cứ thêm một nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
A. 25
B. 30
C. 35
D. 40
Câu 4: Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” Được trình bày như thế nào? Đáp án A
A. bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm và ở phía trên cùng, bên phải trang đầu tiên của văn bản
B. bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm và ở phía trên cùng, bên phải trang đầu tiên của văn bản
C. bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ nghiêng, đậm và ở phía trên cùng, bên phải trang đầu tiên của văn bản
Câu 5: Văn bản pháp luật gửi đăng Công báo phải là ?
A. bản chính
B. bản gốc
C. bản sao
D. 10
Câu 6: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?
A. Những vấn đề được luật giao.
B. Những vấn đề được pháp luật giao.
C. những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.
Câu 7: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong các quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là?
A. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
B. Chỉ được hưởng tiền làm thêm giờ.
C. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, không được hưởng công tác phí.
D. Được hưởng tiền làm thêm giờ và công tác phí, không được hưởng tiền làm đêm.
Câu 8: Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với?
A. công chức giữ chức vụ lãnh đạo
B. công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
C. công chức
D. Buộc thôi việC.
Câu 9: Sao lục gồm?
A. Sao lục từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao lục từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, sao lục từ văn bản điện tử sang văn bản giấy.
B. Sao lục từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao lục từ văn bản giấy sang văn bản điện tử
C. Sao lục từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao lục từ văn bản điện tử sang văn bản giấy.
D. 23
Câu 10: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền là
A. Bản thảo văn bản
B. Bản gốc văn bản
C. Bản chính văn bản giấy
D. Bản sao y
Câu 11: Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành pháp lệnh
A. Quốc hội
B. Ủy ban thường vụ Quốc hội
C. Chính phủ
D. Chủ tịch nước
Câu 12: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Công chức cấp xã do cấp nào quản lý?
A. Do cấp xã quản lý
B. Do cấp huyện quản lý
C. Do cấp tỉnh quản lý
D. Do cấp xã và huyện quản lý
Câu 13: Quốc hội họp bất thường khi nào?
A. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu
B. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần hai tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu
C. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu
Câu 14: Trang của văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện như thế nào?
A. được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ nghiêng, không đánh số trang thứ nhất, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản. Số trang của phụ lục được đánh số riêng theo từng phụ lụC.
B. được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, không đánh số trang thứ nhất, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản. Số trang của phụ lục được đánh số riêng theo từng phụ lụC.
C. được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, không đánh số trang thứ nhất, được đặt bên phải theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản. Số trang của phụ lục được đánh số riêng theo từng phụ lụC.
Câu 15: Theo Hiến pháp 2013, Việc khám xét chỗ ở do?
A. luật định
B. pháp luật quy định
C. Nhà nước quy định
D. Chính phủ quy định
Câu 16: Theo Hiến pháp năm 2013, cán bộ, công chức, viên chức phải:
A. Tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân
B. Tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân
C. Tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân
D. Tận tụy phục vụ Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân
Câu 17: Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 tập trung vào mấy nội dung?
A. 04 nội dung
B. 05 nội dung
C. 06 nội dung
D. 07 nội dung
Câu 18: Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng?
A. bút có mực màu xanh, đen, không dùng các loại mực dễ phai.
B. bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai.
C. bút có mực màu đỏ, không dùng các loại mực dễ phai.
D. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.
Câu 19: Đánh giá tác động của chính sách khi xây dựng văn bản QPPL gồm những nội dung nào?
A. Tác động về kinh tế; Tác động về xã hội; Tác động về giới (nếu có); Tác động của thủ tục hành chính (nếu có); Tác động đối với hệ thống pháp luật
B. Tác động về kinh tế; Tác động về xã hội; Tác động về giới của chính sách; Tác động của thủ tục hành chính (nếu có); Tác động đối với hệ thống pháp luật
C. Tác động về kinh tế; Tác động về xã hội; Tác động về giới của chính sách;Tác động của thủ tục hành chính ; Tác động đối với hệ thống pháp luật
Câu 20: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?
A. Những vấn đề được luật giao.
B. Những vấn đề được pháp luật giao.
C. những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.
Câu 21: Theo Hiến pháp 2013, Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của?
A. pháp luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
B. nhà nước trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
C. luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
D. 100%
Câu 22: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có trên hai nghìn dân đến dưới ba nghìn dân được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
A. 10
B. 15
C. 17
D. 19
Câu 23: Viết hoa đối với tên các loại văn bản như thế nào?
A. Viết hoa chữ cái đầu của tên loại văn bản và chữ cái đầu của âm tiết thứ hai tạo thành tên gọi của văn bản trong trường hợp nói đến một văn bản cụ thể
B. Viết hoa chữ cái đầu của tên loại văn bản và chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên gọi của văn bản trong trường hợp nói đến một văn bản cụ thể
C. Viết hoa chữ cái của tên loại văn bản và chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên gọi của văn bản trong trường hợp nói đến một văn bản cụ thể
D. 100%
Câu 24: Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện
A. UBND cấp tỉnh
B. HĐND cấp tỉnh
C. Chính phủ
D. Quốc hội
Câu 25: Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế?
A. bình đẳng, hợp tác cùng phát triển
B. bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh
C. bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật.
Câu 26: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?
A. Những vấn đề được luật giao.
B. Những vấn đề được pháp luật giao.
C. những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.
Câu 27: Quốc hội ban hành văn bản QPPL loại nào để quy định Tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương?
A. Hiến pháp
B. Luật
C. Nghị quyết
D. Nghị định
Câu 28: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là?
A. Ủy ban nhân dân tỉnh
B. Hội đồng nhân dân tỉnh
C. Chủ tịch UBND tỉnh
D. Thường trực HĐND tỉnh
Câu 29: Chính phủ không có chức năng nào ?
A. Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
B. Là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.
C. Là cơ quan chấp hành của Quốc hội.
D. Quản lý nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Câu 30: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì?
A. Cho nghỉ việc
B. Cho thôi việc
C. bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn
D. Hệ thống quản lý tài liệu điện tử
Câu 31: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành Phân hệ theo dõi nhiệm vụ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao, bảo đảm hiển thị theo thời gian thựC.
A. 80%
B. 85%
C. 90%
D. 100%
Câu 32: Đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức gồm mấy bước ?
A. 4 bước
B. 5 bước
C. 6 bước
D. 7 bước
Câu 33: Hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với? (Luật mới)
A. công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;
B. tất cả công chức
C. công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
Câu 34: Thẩm quyền đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên
A. Quốc hội
B. Chính phủ
C. Thủ tướng Chính phủ
D. Bộ Tư pháp
Câu 35: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Công điện là
A. Văn bản quy phạm pháp luật
B. Văn bản chuyên ngành
C. Văn bản cá biệt
D. Văn bản hành chính
Câu 36: Chậm nhất là ngày nào, tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp cập nhật thông tin điện tử hoặc gửi thông tin về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước về Bộ Tư pháp?
A. ngày 15 hàng tháng
B. ngày 20 hàng tháng
C. ngày 23 hàng tháng
D. ngày 25 hàng tháng
Câu 37: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đối với dự thảo nghị quyết do cơ quan, tổ chức khác trình thì?
A. Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản.
B. Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tham gia ý kiến
C. Ủy ban nhân dân có trách nhiệm xem xét, thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số để quyết định việc trình dự thảo nghị quyết ra Hội đồng nhân dân cùng cấp..
Câu 38: Quy phạm pháp luật là?
A. quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.
B. quy tắc xử sự, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.
C. quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng thường xuyên đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.
D. 100%
Câu 39: Sau khi được bầu, chức danh nào dưới đây phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?
A. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
B. Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
C. Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Câu 40: Viên chức không giữ chức vụ quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
A. Khiển trách. Cảnh cáo. Buộc thôi việC.
B. Khiển trách. Cảnh cáo. Bãi nhiệm
C. Khiển trách. Cảnh cáo. Miễn nhiệm
Câu 41: Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp nào dưới đây?
A. Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên.
B. Người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ
C. Tất cả trường hợp trên
D. Không hoàn thành nhiệm vụ
Câu 42: Cơ quan nào chủ trì tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp trong các cơ quan nhà nước?
A. Chính phủ
B. Bộ Nội vụ
C. Ban Tổ chức Trung ương
D. Tất cả Đáp án trên
Câu 43: Định lề trang của văn bản hành chính là? Đáp án B
A. Cách mép trên và mép dưới 15 – 20 mm, cách mép trái 30 – 35 mm, cách mép phải 15 – 20 mm
B. Cách mép trên và mép dưới 20 – 25 mm, cách mép trái 30 – 35 mm, cách mép phải 15 – 20 mm
C. Cách mép trên và mép dưới 20 – 25 mm, cách mép trái 30 – 35 mm, cách mép phải 10 – 15 mm
Câu 44: Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Đạo đức, lối sống
A. Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;
B. Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị; Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;
C. Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.
D. Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.
Câu 45: Giáng chức là?
A. việc công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị hạ xuống chức vụ thấp hơn.
B. việc cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị hạ xuống chức vụ thấp hơn.
C. việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.
Câu 46: Bản gốc văn bản điện tử được lưu tại đâu?
A. Văn thư cơ quan
B. Hồ sơ công việc
C. Văn thư cơ quan và hồ sơ công việc
D. trên Hệ thống của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
Câu 47: Viện kiểm sát nhân dân gồm ?
A. Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do pháp luật định
B. Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định
C. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và các Viện kiểm sát khác do luật định
D. 90%
Câu 48: Theo Hiến pháp 2013 thì thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành chia thành?
A. xã, thị trấn
B. phường và xã
C. xã, phường, thị trấn
D. Tất cả Đáp án trên
Câu 49: Cán bộ mấy năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ.
A. 2 năm
B. 3 năm
C. 4 năm
D. 7
Câu 50: Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như?
A. Bản chính văn bản giấy
B. Bản gốc văn bản giấy.
C. Cả a và b
D. Sau đào tạo, bồi dưỡng được nâng lương sớm 1 năm.
Câu 51: Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm áp dụng đối với hành vi nào? (Luật mới)
A. đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;
B. đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;
C. đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo;
Câu 52: Đâu không phải là nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức?
A. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chứC.
B. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
C. Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì vẫn thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng
Câu 53: Danh từ thuộc trường hợp đặc biệt phải viết hoa? Đáp án A
A. Nhân dân, Nhà nướC.
B. Nhân dân, Nhà Nước, Cán bộ, Công chức, Viên chức
C. Nhà nước
D. Bộ Nội vụ
Câu 54: kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải được?
A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn
B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn
C. Thường trực Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn
Câu 55: Thẩm quyền Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương?
A. Quốc hội
B. Chính phủ
C. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
D. Bộ Chính trị
Câu 56: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, người cam kết tình nguyện làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ bao nhiêu năm trở lên thì có thể thuộc đối tượng được xét tuyển công chức?
A. 02 năm
B. 03 năm
C. 04 năm
D. 05 năm
Câu 57: Cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật, trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền, thì việc xử lý kỷ luật không có bước nào dưới đây?
A. Tổ chức họp kiểm điểm;
B. . Thành lập Hội đồng kỷ luật;
C. Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.
D. Tất cả Đáp án trên
Câu 58: Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương là bao nhiêu phần trăm?
A. 25%
B. 30%
C. 35%
D. 40%
Câu 59: Theo Hiến pháp 2013 thì nhiệm kỳ của Chủ tịch nước như thế nào?
A. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Chính phủ. Khi Chính phủ hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nướC.
B. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nướC.
C. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước cũng hết nhiệm kỳ
D. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Chính phủ khóa mới bầu ra Chủ tịch nướC.
Câu 60: Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì đánh giá như thế nào?
A. không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản
B. vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
C. không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm
D. tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo luật

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay