Giới thiệu về ccvc

CCVC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Là chuyên trang tổng hợp thông tin tuyển dụng tổng hợp từ các cơ quan Nhà nước từ Chính phủ đến địa phương tại Việt Nam. Nhằm đưa đến các bạn sớm nhất thông tin chính thống và rộng rãi về chỉ tiêu, yêu cầu tuyển dụng của các đơn vị. Các Cơ quan tuyển được người Tài – Người tài có cơ hội làm việc và cống hiến cho đất nước.
Bên cạnh đó, với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc để giúp đỡ các bạn đạt được mục của mình

Team CCvc

Liên hệ với chúng tôi