Bộ Nội vụ kiểm tra tình hình công chức, viên chức bỏ việc tại Hà Nội, Cần Thơ, Bình Dương

 Bên cạnh việc kiểm tra tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ, Bộ Nội vụ cũng tiến hành thanh tra tại các bộ, ngành, địa phương theo kế hoạch năm 2024.

Liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, Bộ Nội vụ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, đã tiếp nhận và xử lý 767 đơn, trong đó có 264 đơn tố cáo, 117 đơn khiếu nại và 386 đơn kiến nghị phản ánh. Theo Bộ Nội vụ, tất cả các đơn thư đều được tiếp nhận, xem xét, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời hạn theo luật định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ liên quan đến người dân và doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ, tỉnh Bình Dương. Đồng thời, bộ này cũng tổ chức thanh tra tại các bộ, ngành, địa phương theo kế hoạch năm 2024.

Bộ Nội vụ kiểm tra tình hình công chức, viên chức bỏ việc tại Hà Nội, Cần Thơ, Bình Dương ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo một hội nghị giao ban công tác. Ảnh: BNV

Theo Bộ Nội vụ, qua thanh tra, kiểm tra tại các bộ, ngành, địa phương đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả và kỷ cương, kỷ luật, công vụ; phát hiện những tồn tại, hạn chế trong cơ chế, chính sách và áp dụng pháp luật để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định pháp luật cho phù hợp; phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm, thu hồi các quyết định vi phạm pháp luật.

Để nâng cao kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa vi phạm trong thực thi công vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 và trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức 543 cuộc thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực Nội vụ (gồm 101 cuộc thanh tra và 442 cuộc kiểm tra).

Thực hiện đầy đủ cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp

Về chính sách tiền lương áp dụng từ 1/7, Bộ Nội vụ cho biết, đã tập trung tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương tổ chức 21 cuộc họp để xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, thận trọng, tính toán các phương án tối ưu, khả thi nhất để báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội xem xét, quyết định.

Đồng thời, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 73 ngày 30/6/2024 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong đó đã điều chỉnh mức lương cơ sở tăng 30% (từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng/tháng) và hướng dẫn thực hiện cơ chế thưởng 10% tổng mức lương cơ bản của cơ quan, đơn vị để thực hiện từ ngày 1/7/2024.

Bộ cũng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang công tác tại xã Chơ Chun và xã Đắc Tôi thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương trong doanh nghiệp.

Nguồn: tiền phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay