Khi thất bại, đừng đổ lỗi cho gặp sao Thái Bạch, hạn nọ hạn kia, đây mới là cách GIẢI QUYẾT

“Tôi nghĩ chúng ta nên cảnh tỉnh, đến những người như Donald Trump hay ông Joe Biden vẫn hiểu rằng cơ hội này vẫn dành cho mình, nếu mình không nhanh chân thì chắc chắn sẽ là người thua cuộc…”, Tiến sĩ Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute