Quy định về mua sắm tập trung trong đấu thầu theo Luật Đấu thầu 2023

Xin hỏi hình thức mua sắm tập trung trong đấu thầu được quy định như thế nào tại Luật Đấu thầu 2023? – Văn Thành (Quảng Ninh)

Hình thức mua sắm tập trung trong đấu thầu được quy định tại Luật Đấu thầu 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024) với các nội dung quan trọng như sau:

Điều kiện áp dụng mua sắm tập trung trong đấu thầu

Mua sắm tập trung được áp dụng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm với số lượng lớn, chủng loại tương tự ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trường hợp mua thuốc hiếm, thuốc cần mua với số lượng ít có thể áp dụng hình thức mua sắm tập trung để bảo đảm có đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh;

– Thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định.

Quy định về mua sắm tập trung trong đấu thầu theo Luật Đấu thầu 2023

Quy định về mua sắm tập trung trong đấu thầu (Hình từ internet)

Thẩm quyền ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung

Thẩm quyền ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung được quy định như sau:

(1) Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc; danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm trong trường hợp cần thiết;

(2) Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia, trừ danh mục Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo điểm (1);

(3) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung (bao gồm cả danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm) thuộc phạm vi quản lý của mình, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo điểm (1) và (2).

Hình thức đấu thầu mua sắm tập trung

Mua sắm tập trung phải được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi.

Trường hợp hàng hóa thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng cần mua sắm để phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Trường hợp hàng hóa thuộc danh mục mua sắm tập trung đáp ứng điều kiện đàm phán giá theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Đấu thầu 2023 thì được áp dụng hình thức đàm phán giá.

Cấp thực hiện đấu thầu mua sắm tập trung

Mua sắm tập trung được thực hiện ở cấp quốc gia, cấp Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, doanh nghiệp và được thực hiện theo một trong hai cách thức sau đây:

– Đơn vị mua sắm tập trung tiến hành lựa chọn nhà thầu, trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn;

– Đơn vị mua sắm tập trung tiến hành lựa chọn nhà thầu, ký văn bản thỏa thuận khung với một hoặc nhiều nhà thầu được lựa chọn làm cơ sở để đơn vị có nhu cầu mua sắm ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.

Một số quy định khác trong mua sắm tập trung

– Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ cùng loại thì có thể gộp thành một gói thầu để một trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị mua sắm hoặc để đơn vị có chức năng mua sắm tập trung thực hiện việc mua sắm.

– Đơn vị mua sắm tập trung thực hiện việc lựa chọn nhà thầu trên cơ sở nhiệm vụ được giao hoặc hợp đồng ký với các đơn vị có nhu cầu.

– Việc tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân thực hiện theo quy định của Chính phủ.

 

Nguồn: ccvcnews

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay