150 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Quản lý thị trường

CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CÔNG CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

 

Câu 1: Theo Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 về xử lý vi phạm hành chính thì thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ vi phạm hành chính có nhiều tình tiết phức tạp là bao nhiêu ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính (trừ trường hợp xin gia hạn)?

A. 10 ngày

B. 20 ngày

C. 30 ngày

D. 40 ngày

Câu 2: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả là bao nhiêu năm kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện?

A. 01 năm

B. 02 năm

C. 03 năm

D. 05 năm

Câu 3: Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có thẩm quyền phạt tiền với số tiền bao nhiêu?

A. Đến 100.000đồng

B. Đến 200.000đồng

C. Đến 500.000đồng

D. Đến 1.000.000đồng

Câu 4: Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền phạt tiền với số tiền bao nhiêu?

A. Đến 5.000.000đồng

B. Đến 7.000.000đồng

C. Đến 8.000.000đồng

D. Đến 10.000.000đồng

Câu 5: Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường có quyền phạt tiền với số tiền bao nhiêu?

A. Đến 10.000.000đồng

B. Đến 20.000.000đồng

C. Đến 30.000.000đồng

D. Đến 50.000.000đồng

Câu 6: Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị bao nhiêu ?

A. Đến 20.000.000đồng

B. Đến 25.000.000đồng

C. Đến 30.000.000đồng

D. Đến 50.000.000đồng

Câu 7: Trong lực lượng Quản lý thị trường tại địa phương ai có thẩm quyền được tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề?

A. Kiểm soát viên thị trường

B. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

C. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Trong lực lượng Quản lý thị trường ai có thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính?

A. Kiểm soát viên thị trường

B. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

C. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

D. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

Câu 9: Trong lực lượng Quản lý thị trường ai có thẩm quyền được khám nơi cất giấu tang vật, phương tiên vi phạm hành chính?

A. Kiểm soát viên thị trường

B. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

C. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

D. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

Câu 10: Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là bao nhiêu ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính (trừ trường hợp vi phạm hành chính có nhiều tình tiết phức tạp hoặc xin gia hạn)?

A. 05 ngày

B. 10 ngày

C. 30 ngày

D. 40 ngày

Câu 11: Đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng thì người có thẩm quyền tịch thu phải tiến hành lập biên bản và xử lý như thế nào?

A. Tổ chức tiêu hủy

B. Tổ chức bán đấu giá

C. Tổ chức bán ngay

D. Tổ chức thanh lý

Câu 12: Đối với tang vật vi phạm hành chính mà không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp hoặc những người này không đến nhận thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật vi phạm để xử lý trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tịch thu?

A. 10 ngày

B. 30 ngày

C. 50 ngày

D. 60 ngày

Câu 13: Trong lực lượng Quản lý thị trường, ai là người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra?

A. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

B. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

C. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14: Trong lực lượng Quản lý thị trường, ai không có thẩm quyền khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính?

A. Kiểm soát viên thị trường

B. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

C. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý trường

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15: Cuộc đấu giá hàng hóa được coi là không thành trong trường hợp nào sau đây?

A. Không có người tham gia đấu giá, trả giá

B. Giá cao nhất đã trả cao hơn mức giá khởi điểm đối với phương thức trả giá lên

C. Mức giá được hạ thấp hơn mức giá khởi điểm đối với phương thức trả giá xuống

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16: Hãy cho biết lực lượng Quản lý thị trường khi tiến hành kiểm tra phải có ít nhấttừ bao nhiêu công chức Quản lý thị trường trở lên mới được tiến hành kiểm tra?

A. 01

B. 02

C. 03

D. 04

Câu 17: Thẻ Kiểm tra thị trường được cấp thống nhất trên phạm vi cả nước và do ai cấp?

A. Bộ trưởng Bộ Công Thương

B. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

C. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

D. Giám đốc Sở Công Thương

Câu 18: Thời hiệu khiếu nại, khởi kiện đòi bồi thường do sản phẩm, hàng hoá không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại cho người là bao nhiêu năm kể từ ngày giao hàng đối với sản phẩm, hàng hoá không ghi hạn sử dụng?

A. 02 năm

B. 03 năm

C. 04 năm

D. 05 năm

Câu 19: Việc công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trênhàng hoá hoặc Bao bì hàng hoá; Nhãn hàng hoá; Tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hoá do ai thực hiện?

A. Người sản xuất

B. Người nhập khẩu

C. Cả 02 trường hợp trên đều đúng

D. Cả 02 trường hợp trên đều sai

Câu 20: Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá ra quyết định xử lý trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn kiểm tra hoặc kiểm soát viên chất lượng về việc tạm đình chỉ sản xuất, niêm phong, tạm dừng bán hàng?

A. 03 ngày

B. 05 ngày

C. 07 ngày

D. 10 ngày

Câu 21: Trong lực lượng Quản lý thị trường, ai được quyền buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng, văn hóa phẩm độc hại?

A. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

B. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

C. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 22: Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện như thế nào?

A. Bằng lời nói

B. Bằng văn bản

C. Được xác lập bằng hành vi cụ thể

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 23: Khi phát hiện vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử lý phải làm gì?

A. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

B. Lập biên bản vi phạm hành chính

C. Ra lệnh đình chỉ ngay hành vi vi phạm hành chính

D. Tạm giữ, niêm phong tang vật vi phạm hành chính

Câu 24: Khi phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính (không có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng) là mức nào của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó?

A. Mức tối thiểu

B. Mức trung bình

C. Mức tối đa

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 25: Trong kiểm tra và xử lý, công chức quản lý thị trường phải sử dụng các loại ấn chỉ do cơ quan nào phát hành?

A. Bộ Công Thương phát hành

B. Cục Quản lý thị trường phát hành

C. Sở Công Thương phát hành

D. Chi cục Quản lý thị trường phát hành

Câu 26: Hãy cho biết trường hợp nào sau đây không xử lý vi phạm hành chính?

A. Trường hợp thuộc tình thế cấp thiết

B. Người thực hiện hành vi do sự kiện bất ngờ

C. Vi phạm hành chính khi đang mắc bệnh tâm thần

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 27: Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh, nếu có đủ căn cứ để kết luận hành vi vi phạm thì công chức Quản lý thị trường phải làm gì?

A. Lập biên bản về vi phạm hành chính

B. Buộc khắc phục vi phạm chính

C. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

D. Đình chỉ ngay hành vi vi phạm.

Câu 28: Hãy cho biết Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày được giao quyết định xử phạt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác?

A. 05 ngày

B. 07 ngày

C. 10 ngày

D. 30 ngày

Câu 29: Cán bộ, công chức của lực lượng Quản lý thị trường có trách nhiệm thu thập thông tin ban đầu được thu thập từ nguồn nào?

A. Từ các phương tiện thông tin đại chúng

B. Do mua tin từ các nguồn liên quan

C. Từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp cung cấp

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 30: Trong trường hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp nào sau đây theo thủ tục hành chính?

A. Tạm giữ người

B. Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

C. Khám phương tiện vận tải, đồ vật

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 31: Theo Quyết định 1243/2000/QĐ-BTM quy định, công chức Quản lý thị trường được quyền sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, các phương tiện chuyên dùng khác trong trường hợp nào sâu đây?

A. Trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát

B. Trong khi xử phạt vi phạm hành chính

C. Trong trường hợp thật cần thiết

D. Không được phép sử dụng

Câu 32: Công chức quản lý thị trường có được hưởng lương theo ngạch công chức và các chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề hay không?

A. Được hưởng lương theo ngạch công chức nhưng không được hưởng chế độ phụ

cấp ưu đãi theo nghề

B. Được hưởng lương theo ngạch công chức và các chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề

C. Không được hưởng lương theo ngạch công chức và không được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề

D. Không được hưởng lương theo ngạch công chức nhưng được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề

Câu 33: Biên chế của cơ quan Quản lý thị trường do cơ quan nào sau đây giao?

A. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao

B. Cục Quản lý thị trường giao

C. Do UBND cấp tỉnh giao

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 34: Các biểu mẫu thống kê, báo cáo phục vụ công tác quản lý địa bàn đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn do ai ban hành?

A. Do Chi cục Quản lý thị trường

B. Do các Đội Quản lý thị trường tự phát hành và quản lý

C. Do Cục Quản lý thị trường phát hành thống nhất trong lực lượng

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 35: Theo Thông tư số 24/2009/TT-BCT quy định, đối tượng được quản lý trên địa bàn gồm đối tượng nào sau đây?

A. Hộ kinh doanh; cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

B. Các loại hình Doanh nghiệp, Hợp tác xã theo quy định

C. Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 36: Cho biết phạm vi quản lý địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường được phân công như thế nào?

A. Phân công cho từng Kiểm soát viên thị trường

B. Phân công theo tỷ lệ dân số trên từng địa bàn

C. Phân công cho từng Đội Quản lý thị trường

D. Phân công theo địa giới hành chính

Câu 37: Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng – Phó giám đốc Sở Công Thương do ai quyết định?

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

B. Giám đốc Sở Công Thương

C. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

D. Giám đốc Sở Nội vụ

Câu 38: Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động Đội trưởng, Phó Đội trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Chi cục Quản lý thị trường do ai quyết định?

A. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

B. Giám đốc Sở Công Thương

C. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 39: Hãy cho biết loại hàng hóa nào sau đây không được phép gia công theo quy định?

A. Hàng hóa thuộc diện hạn chế kinh doanh

B. Hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh

C. Hàng hóa thuộc diện kinh doanh có điều kiện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 40: Trước khi tiến hành bán đấu giá hàng hoá, người tổ chức đấu giá phải niêm yết việc bán đấu giá tại nơi tổ chức đấu giá trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc theo quy định?

A. 03 ngày

B. 05 ngày

C. 07 ngày

D. 10 ngày

Câu 41: Hãy cho biêt đối tượng nào sau đây không được tham gia đấu giá hàng hóa theo quy định?

A. Người đã trực tiếp thực hiện việc giám định hàng hoá bán đấu giá

B. Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

C. Người mất năng lực hành vi dân sự

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 42: Hãy cho biết chế tài trong thương mại gồm loại nào sau đây?

A. Phạt vi phạm

B. Buộc bồi thường thiệt hại

C. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng

D. Cả 03 đáp án trên

Câu 43: Hãy cho biết thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại bao lâu kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm?

A. 01 năm

B. 02 năm

C. 03 năm

D. 04 năm

Câu 44: Người vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật trong trường hợp nào sau đây?

A. Hành vi vi phạm quy định về giá hàng hóa, dịch vụ

B. Hành vi vi phạm quy định liên quan đến chất lượng hàng hóa

C. Hành vi vi phạm có đủ yếu tố cấu thành tội phạm

D. Hành vi vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa

Câu 45: Khi quyết định xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính,thì người có thẩm quyền xử lý như thế nào?

A. Chỉ ra một quyết định xử phạt trong đó quyết định hình thức, mức xử phạt đốivới từng hành vi vi phạm

B. Nếu các hình thức xử phạt là phạt tiền thì cộng lại thành mức phạt chung.

C. Cả 2 đáp án (A) và (B) đều đúng

D. Cả 2 đáp án (A) và (B) đều sai

Câu 46: Thủ tục trục xuất đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam cơ quan nào quy định?

A. Bộ Công an

B. Chính phủ

C. Bộ Công Thương

D. Bộ Kế hoạch và đầu tư

Câu 47: Cho biết tình tiết nào sau đây là tình tiết giảm nhẹ trong xử lý vi phạm hành chính?

A. Vi phạm do trình độ lạc hậu

B. Vi phạm có tổ chức

C. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm

D. Cả 3 trường hợp trên

Câu 48: Cho biết tình tiết nào sau đây là tình tiết tăng nặng trong xử lý vi phạm hành chính?

A. Vi phạm vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra

B. Vi phạm nhiều lần trong cùng lĩnh vực hoặc tái phạm trong cùng lĩnh vực

C. Vi phạm do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 49: Quyết định ban hành quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương do ai ban hành?

A. Bộ Công Thương

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

D. Sở Nội vụ

Câu 50: Hình thức xử phạt cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm trong trường hợp nào sau đây?

A. Vi phạm hành chính nhỏ, lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ

B. Vi phạm hành chính lần đầu

C. Vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện

D. Vi phạm hành chính có tình tiết giảm nhẹ

Câu 51: Thời hạn ra quyết định xử phạt là bao nhiêu ngày kể từ ngày lập biên bản về vi phạm hành chính đối với vụ vi phạm hành chính có nhiều tình tiết phức tạp?

A. 10 ngày

B. 20 ngày

C. 30 ngày

D. 60 ngày

Câu 52: Cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn là bao nhiêu ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt, trừ những trường hợp pháp luật có quy định riêng?

A. 07 ngày

B. 10 ngày

C. 30 ngày

D. 60 ngày

Câu 53: Hãy cho biết thiệt hại phải bồi thường do hàng hóa không bảo đảm chất lượng gồm trường hợp nào sau đây?

A. Thiệt hại về giá trị hàng hóa, tài sản bị hư hỏng hoặc bị huỷ hoại

B. Thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ con người

C. Thiệt hại về lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác hàng hóa, tài sản

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 54: Hãy cho biết người bán hàng không phải bồi thường thiệt hại cho người mua, người tiêu dùng trong trường hợp nào sau đây?

A. Người tiêu dùng sử dụng hàng hoá đã hết hạn sử dụng

B. Đã hết thời hiệu khiếu nại, khởi kiện

C. Thiệt hại phát sinh do lỗi của người mua, người tiêu dùng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 55: Hãy cho biết mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhiều nhất không quá bao nhiêu lần giá trị hàng hoá vi phạm đã tiêu thụ?

A. 02 lần

B. 03 lần

C. 05 lần

D. 07 lần

Câu 56: Trường hợp người bán hàng vẫn tiếp tục vi phạm thì theo đề nghị của đoàn kiểm tra, kiểm soát viên chất lượng, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tên người bán hàng, địa chỉ nơi bán hàng, tên hàng hoá và mức độ không phù hợp của hàng hoá trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận về vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh?

A. 03 ngày

B. 05 ngày

C. 07 ngày

D. 10 ngày

Câu 57: Hãy cho biết lệ phí phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu do ai nộp?

A. Người xuất khẩu

B. Người nhập khẩu

C. Người bán hàng

D. Người mua hàng

Câu 58: Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hoá hoặc phương tiện nào sau đây?

A. Bao bì hàng hoá

B. Nhãn hàng hoá

C. Tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hoá

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 59: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11, cho biết thương nhân thực hiện khuyến mại thuộc trường hợp nào sau đây?

A. Trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh

B. Khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh

C. Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng

hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

D. Đáp án A và C

Câu 60: Hãy cho biết hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại bao gồm loại nào sau đây?

A. Hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp

B. Hàng hóa chưa được phép lưu thông

C. Thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 61: Hãy cho biết trường hợp nào sau đây bị cấm trong quảng cáo thương mại?

A. Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh

B. Quảng cáo thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên

C. Quảng cáo các sản phẩm, hàng hoá chưa được phép lưu thông

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 62: Hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải được tái xuất khẩu trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại?

A. 10 ngày

B. 30 ngày

C. 60 ngày

D. 90 ngày

Câu 63: Việc đấu giá hàng hoá được thực hiện theo phương thức nào sau đây?

A. Phương thức trả giá lên

B. Phương thức bán trực tiếp

C. Phương thức bán chỉ định

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 64: Người tổ chức đấu giá có thể yêu cầu người tham gia đấu giá nộp một khoản tiền đặt trước, nhưng không quá bao nhiêu % giá khởi điểm của hàng hoá được đấu giá?

A. 1%

B. 2%

C. 5%

D. 10%

Câu 65: Chi cục Quản lý thị trường là đơn vị trực thuộc cơ quan nào sau đây?

A. UBND tỉnh

B. Sở Nội vụ

C. Sở Công Thương

D. Sở Tài chính

Câu 66: Đối với trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản thì mức phạt tiền tối đa là bao nhiêu theo quy định?

A. 100.000 đồng

B. 200.000 đồng

C. 300.000 đồng

D. 500.000 đồng

Câu 67: Cá nhân bị phạt tiền có thể được hoãn chấp hành quyết định trong một số trường hợp có quy định với mức phạt tối thiểu là bao nhiêu?

A. 200.000 đồng

B. 300.000 đồng

C. 500.000 đồng

D. 1.000.000 đồng

Câu 68: Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính bị cưỡng chế thi hành trong trường hợp nào?

A. Nộp phạt không đủ số tiền theo quyết định xử phạt

B. Không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt

B. Số tiền xử phạt quá lớn

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 69: Khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền phải làm gì?

A. Xử phạt hành chính với mức phạt tiền là tối đa

B. Yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm kịp thời khắc phục vi phạm

C. Chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 70: Người ra quyết định tạm giữ phải xử lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo những biện pháp ghi trong quyết định xử lý trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày tạm giữ?

A. 07 ngày

B. 10 ngày

C. 15 ngày

D. 30 ngày

Câu 71: Hãy cho biết cơ quan nào thực hiện việc quản lý nhà nước về các hoạt động thương mại tại địa phương theo sự phân cấp của Chính phủ?

A. Ủy ban nhân dân các cấp

B. Cục Quản lý thị trường

C. Sở Công Thương

D. Chi cục Quản lý thị trường

Câu 72: Hãy cho biết Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa kinh doanh có điều kiện và điều kiện để được kinh doanh hàng hóa đó tại Việt Nam do cơ quan nào quy định?

A. Cục Quản lý thị trường

B. Bộ Công an

C. Bộ Công Thương

D. Chính phủ

Câu 73: Hàng hóa đang được lưu thông hợp pháp trong nước bị áp dụng biện pháp buộc phải thu hồi, cấm lưu thông, tạm ngừng lưu thông, lưu thông có điều kiện hoặc phải có giấy phép đối với trường hợp nào sau đây?

A. Hàng hóa đó là nguồn gốc hoặc phương tiện lây truyền các loại dịch bệnh

B. Khi xảy ra tình trạng khẩn cấp

C. Cả 2 đáp án (A) và (B) đều đúng

D. Cả 2 đáp án (A) và (B) đều sai

Câu 74: Bên bán phải có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hóa trong trườnghợp nào sau đây?

A. Quyền sở hữu của bên mua đối với hàng hóa đã bán không bị tranh chấp bởi bên thứ 3

B. Hàng hóa đó phải hợp pháp

C. Việc chuyển giao hàng hóa là hợp pháp

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 75: Trường hợp hàng hóa mua bán có bảo hành thì ai phải chịu trách nhiệm bảo hành hàng hóa đó theo nội dung và thời hạn đã thỏa thuận?

A. Nhà sản xuất

B. Nhà nhập khẩu

C. Nhà phân phối

D. Bên bán

Câu 76: Hãy cho biết bên nào phải chịu trách nhiệm trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa đã bán?

A. Bên bán

B. Nhà sản xuất

C. Nhà nhập khẩu

D. Nhà phân phối

Câu 77: Trong lực lượng Quản lý thị trường ai có thẩm quyền quyết định khám người theo thủ tục hành chính ?

A. Kiểm soát viên thị trường;

B. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

C. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

D. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

Câu 78: Hãy cho biết cơ quan nào quy định chi tiết về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa?

A. Chính phủ

B. Bộ Công Thương

C. Tổng cục Hải quan

D. Bộ Công an

Câu 79: Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ vi phạm hành chính có nhiều tình tiết phức tạp là bao nhiêu ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính?

A. 05 ngày

B. 10 ngày

C. 30 ngày

D. 60 ngày

Câu 80: Đối với những vụ việc phức tạp cần tiến hành xác minh thì thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có thể được kéo dài tối đa là bao nhiêu ngày kể từ ngày tạm giữ tang vật, phương tiện?

A. 10 ngày

B. 30 ngày

C. 50 ngày

D. 60 ngày

Câu 81: Thời hạn hoãn chấp hành quyết định phạt tiền là bao nhiêu tháng, kể từ khi có quyết định hoãn?

A. Không quá một tháng

B. Không quá hai tháng

C. Không quá ba tháng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 82: Trong lực lượng Quản lý thị trường, ai có thẩm quyền quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính?

A. Kiểm soát viên thị trường

B. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

C. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

D. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

Câu 83: Trong lực lượng Quản lý thị trường, ai không có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính theo quy định?

A. Kiểm soát viên thị trường;

B. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

C. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

D. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

Câu 84: Hãy cho biết mọi thay đổi về quyền sở hữu đối với hàng hóa cho thuê có làm ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng cho thuê hay không?

A. Có ảnh hưởng 1 phần

B. Ảnh hưởng toàn bộ

C. Không ảnh hưởng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 85: Trong lực lượng Quản lý thị trường ai có quyền khám phương tiện vận tải, đồ vật trong phạm vi thẩm quyền của mình?

A. Kiểm soát viên thị trường

B. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

C. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

D. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

Câu 86: Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với tranh chấp thương mại là bao nhiêu năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm (trừ trường hợp có quy định khác)?

A. 01 năm

B. 02 năm

C. 03 năm

D. 04 năm

Câu 87: Trong lực lượng Quản lý thị trường, ai có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt?

A. Kiểm soát viên thị trường

B. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

C. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 88: Hãy cho biết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là bao nhiêu năm kể từ ngày ra quyết định xử phạt?

A. 01 năm

B. 02 năm

C. 03 năm

D. 04 năm

Câu 89: Hãy cho biết hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng hình thức nào sau đây?

A. Bằng lời nói

B. Bằng văn bản

C. Được xác lập bằng hành vi cụ thể

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 90: Hoạt động thương mại mà theo đó một thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa dịch vụ của thương nhân khác trên cơ sở hợp đồng gọi là gì?

A. Hợp đồng dịch vụ khuyến mại

B. Kinh doanh dịch vụ khuyến mại

C. Quyền khuyến mại của thương nhân

D. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Câu 91: Theo Nghị định số 10/CP, Chi cục Quản lý thị trường có không quá bao nhiêu Phó Chi cục trưởng ?

A. 01

B. 02

C. 03

D. 04

Câu 92: Hãy cho biết đại lý gồm có hình thức nào sau đây?

A. Đại lý bao tiêu

B. Đại lý độc quyền

C. Tổng đại lý

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 93: Văn bản bán đấu giá phải có chữ ký của bao nhiêu người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá?

A. 01 người

B. 02 người

C. 03 người

D. 04 người

Câu 94: Tại những vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc những vùng mà việc đi lại gặp khó khăn thì người thì người thu tiền phạt tại chỗ có trách nhiệm nộp tiền phạt thu được tại Kho bạc Nhà nước trong thời hạn không quá bao nhiêu ngày kể từ ngày thu tiền phạt?

A. 03 ngày

B. 05 ngày

C. 07 ngày

D. 10 ngày

Câu 95: Hàng hóa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải chịu sự giám sát của cơ quan nào ở Việt Nam trong toàn bộ thời gian quá cảnh?

A. Công an

B. Bộ đội Biên phòng

C. Hải quan

D. Quản lý thị trường

Câu 96: Thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam tối đa là bao nhiêu ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (trừ trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng, tổn thất trong quá trình quá cảnh)?

A. 20 ngày

B. 30 ngày

C. 40 ngày

D. 60 ngày

Câu 97: Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong trường hợp nào sau đây?

A. Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thỏa thuận

B. Xảy ra sự kiện bất khả kháng

C. Hành vi vi phạm của một bên

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 98: Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không quá bao nhiêu % giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm?

A. 2%

B. 4%

C. 6%

D. 8%

Câu 99: Thời hạn khiếu nại về số lượng hàng hóa là bao nhiêu ngày kể từ ngày giao hàng (nếu các bên không có thỏa thuận)?

A. 01 tháng

B. 03 tháng

C. 06 tháng

D. 09 tháng

Câu 100: Kết thúc kiểm tra công chức Quản lý thị trường phải lập Biên bản theo quy định và chậm nhất sau bao nhiêu ngày phải báo cáo thủ trưởng đơn vị?

A. 02 ngày

B. 03 ngày

C. 04 ngày

D. 05 ngày

Câu 101: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ là bao nhiêu năm kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện?

01 năm

02 năm

03 năm

05 năm

Câu 102: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu là bao nhiêu năm kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện?

A. 02 năm

B. 03 năm

C. 04 năm

D. 05 năm

Câu 103: Hãy cho biết mức phạt tiền đến 20.000.000đồng thuộc thẩm quyền của ai trong lực lượng Quản lý thị trường?

A. Kiểm soát viên thị trường;

B. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

C. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

D. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

Câu 104: Hãy cho biết mức phạt tiền đến 5.000.000đồng thuộc thẩm quyền xử lý của ai trong lực lượng Quản lý thị trường?

A. Kiểm soát viên thị trường;

B. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

C. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

D. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

Câu 105: Hãy cho biết trong lực lượng Quản lý thị trường ai có quyền phạt tiền đến 200.000đồng khi đang thi hành công vụ?

A. Cán sự;

B. Nhân viên;

C. Kiểm soát viên trung cấp;

D. Kiểm soát viên thị trường;

Câu 106: Hãy cho biết trong lực lượng Quản lý thị trường ai không có quyền phạt tiền khi đang thi hành công vụ?

A. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

B. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

C. Kiểm soát viên trung cấp

D. Kiểm soát viên thị trường

Câu 107: Hãy cho biết trong lực lượng Quản lý thị trường, ai có quyền tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị đến 30.000.000đồng?

A. Kiểm soát viên thị trường

B. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

C. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

D. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

Câu 108: Hãy cho biết trong lực lượng Quản lý thị trường, ai không có quyền tịch thu tang vật vi phạm hành chính?

A. Kiểm soát viên thị trường

B. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

C. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

D. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

Câu 109: Hãy cho biết trong lực lượng Quản lý thị trường ai có quyền phạt tiền đến 20.000.000đồng?

A. Kiểm soát viên thị trường;

B. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

C. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

D. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

Câu 110: Hãy cho biết, trong lực lượng Quản lý thị trường ai không có thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề?

A. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

B. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

C. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 111: Hãy cho biết trong lực lượng Quản lý thị trường ai không có thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính?

A. Kiểm soát viên thị trường

B. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

C. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 112: Người có thẩm quyền tịch thu phải tiến hành lập biên bản và tổ chức bán ngay đối với tang vật vi phạm hành chính trong trường hợp nào sau đây?

A. Hàng hóa nhập lậu

B. Hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng

C. Hàng vô chủ

D. Hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ

Câu 113: Khi phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức tối thiểu của khung tiền phạt được áp dụng trong trường hợp nào?

A. Nếu có tình tiết giảm nhẹ

B. Nếu có tình tiết tăng nặng

C. Nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 114: Hãy cho biết việc bổ nhiệm Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Công Thương do ai quyết định?

A. Chủ tịch UBND tỉnh

B. Giám đốc Sở Nội vụ

C. Bộ trưởng Bộ Công Thương

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 115: Hãy cho biết cơ quan nào có chức năng chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Công Thương?

A. Sở Nội vụ

B. UBND tỉnh

C. Bộ Công Thương

D. Chính phủ

Câu 116: Hãy cho biết Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường theo quy định do cơ quan nào trình UBND tỉnh?

A. Cục Quản lý thị trường

B. Chi cục Quản lý thị trường

C. Sở Công Thương

D. Bộ Công Thương

Câu 117: Thời hiệu khiếu nại, khởi kiện đòi bồi thường là 05 năm kể từ ngày giao hàng đối với sản phẩm, hàng hoá không ghi hạn sử dụng trong trong trường hợp nào sau đây?

A. Sản phẩm, hàng hoá không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại cho người

B. Hàng giả

C. Hàng hóa vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

D. Hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ

Câu 118: Trong lực lượng Quản lý thị trường, ai không có quyền buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng, văn hóa phẩm độc hại?

A. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

B. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

C. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

D. Kiểm soát viên thị trường

Câu 119: Khi phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được áp dụng trong trường hợp nào?

A. Không có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng

B. Có tình tiết giảm nhẹ

C. Có tình tiết tăng nặng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 120: Khi phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức tối đa của khung tiền phạt được áp dụng trong trường hợp nào sau đây?

A. Không có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng

B. Có tình tiết giảm nhẹ

C. Có tình tiết tăng nặng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 121: Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải ra lệnh đình chỉ ngay hành vi vi phạm hành chính trong trường hợp nào sau đây?

A. Khi đối tượng vi phạm vắng mặt

B. Khi đối tượng vi phạm phản đối

C. Chuẩn bị có dấu hiệu vi phạm

D. Khi phát hiện vi phạm hành chính.

Câu 122: Hãy cho biết người thực hiện hành vi vi phạm do sự kiện bất ngờ bị xử lý như thế nào?

A. Phạt cảnh cáo;

B. Phạt tiền với mức tối thiểu của khung tiền phạt

C. Phạt tiền với mức trung bình của khung tiền phạt

D. Không xử lý vi phạm hành chính.

Câu 123: Hãy cho biết loại hàng hóa nào sau đây được gia công theo quy định?

A. Hàng hóa thuộc diện hạn chế kinh doanh

B. Hàng hóa cho phép xuất khẩu, nhập khẩu

C. Hàng hóa thuộc diện kinh doanh có điều kiện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 124: Người tổ chức đấu giá phải niêm yết việc bán đấu giá tại nơi tổ chức đấu giá trong thời hạn 07 ngày làm việc theo quy định trong trường hợp nào sau đây?

A. Trước khi tiến hành bán đấu giá hàng hoá

B. Sau khi tiến hành đấu giá

C. Bán đấu giá không thành

D. Bán thanh lý hàng hóa

Câu 125: Hãy cho biết thời hiệu khởi kiện là 02 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm được áp dụng trong trường hợp nào sau đây?

A. Đối với các tranh chấp về sở hữu trí tuệ

B. Đối với các tranh chấp thương mại

C. Đối với các tranh chấp về xây dựng

D. Đối với các tranh chấp về môi trường

Câu 126: Hãy cho biết Vi phạm nhiều lần trong cùng lĩnh vực hoặc tái phạm trong cùng lĩnh vực thì bị phạt tiền với mức tiền phạt nào sau đây của khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi?

A. Mức tối thiểu

B. Mức trung bình

C. Mức tối đa

D. Cả 3 trường hợp trên

Câu 127: Hãy cho biết vi phạm do trình độ lạc hậu thì bị phạt tiền với mức tiền phạt nào sau đây của khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi?

A. Mức tối thiểu

B. Mức trung bình

C. Mức tối đa

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 128: Hãy cho biết biên chế của Sở Công Thương do ai quyết định?

A. Bộ trưởng Bộ Công Thương

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

D. Giám đốc Sở Nội vụ

Câu 129: Hãy cho biết cơ quan nào có chức năng chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho Sở Công Thương?

A. Chính phủ

B. Bộ Công Thương

C. UBND tỉnh

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 130: Hãy cho biết trong lực lượng Quản lý thị trường việc thiết lập cơ sở dữ liệu để quản lý các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn được phân công do tổ chức nào sau đây phụ trách?

A. Đội Quản lý thị trường

B. Chi cục Quản lý thị trường

C. Cục Quản lý thị trường

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 131: Hãy cho biết trong lực lượng Quản lý thị trường việc tổng hợp số liệu về tổng số các tổ chức, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn do tổ chức nào sau đây phụ trách?

A. Đội Quản lý thị trường

B. Chi cục Quản lý thị trường

C. Cục Quản lý thị trường

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 132: Hãy cho biết ai có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý địa bàn của các Chi cục Quản lý thị trường?

A. Sở Công Thương

B. Ủy ban nhân dân tỉnh

C. Cục Quản lý thị trường

D. Bộ Công Thương

Câu 133: Hãy cho biết ai có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý địa bàn của các công chức quản lý thị trường thuộc Đội Quản lý thị trường?

A. Kiểm soát viên thị trường

B. Đội Quản lý thị trường

C. Chi cục Quản lý thị trường

D. Cục Quản lý thị trường

Câu 134: Thời hạn ra quyết định xử phạt là 30 ngày kể từ ngày lập biên bản về vi phạm hành chính đối với vụ vi phạm hành chính thuộc trường hợp nào sau đây?

A. Đối với vụ việc đơn giản

B. Có nhiều tình tiết phức tạp

C. Cần xác minh, thu thập chứng cứ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 135: Quyết định xử phạt được gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt và cơ quan thu tiền phạt trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt?

A. 03 ngày

B. 05 ngày

C. 07 ngày

D. 10 ngày

Câu 136: Đối với trường hợp nộp tiền phạt nhiều lần, việc quản lý biên lai thu tiền phạt và tiền nộp phạt do cơ quan nào quy định cụ thể?

A. Sở Tài chính

B. Ủy ban nhân dân tỉnh

C. Bộ Tài chính

D. Chính phủ

Câu 137: Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kể từ ngày tạm giữ tang vật, phương tiện có thể được kéo dài tối đa là 60 ngày đối với trường hợp nào sau đây?

A. Vụ việc đơn giản

B. Vụ việc phức tạp cần tiến hành xác minh

C. Vụ vi phạm về hàng giả

D. Tang vật vô chủ

Câu 138: Hãy cho biết trong lực lượng Quản lý thị trường ai không có thẩm quyền khám người theo thủ tục hành chính?

A. Kiểm soát viên thị trường

B. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

C. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 139: Hãy cho biết trong lực lượng Quản lý thị trường ai không có thẩm quyền khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính?

A. Kiểm soát viên thị trường

B. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

C. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 140: Hãy cho biết thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan nào quy định?

A. Chính phủ

B. Bộ Công an

C. Bộ Công Thương

D. Cục Quản lý thị trường

Câu 141: Thời hạn khiếu nại kể từ ngày giao hàng (nếu các bên không có thỏa thuận) được quy định là 03 tháng đối với trường hợp nào sau đây?

A. Khiếu nại về chất lượng hàng hóa

B. Khiếu nại về số lượng hàng hóa

C. Khiếu nại về vệ sinh an toàn thực phẩm

D. Khiếu nại về sở hữu trí tuệ

Câu 142: Việc quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại do cơ quan nào quy định?

A. Bộ Công Thương

B. Bộ Công an

C. Chính phủ

D. Cục Quản lý thị trường

Câu 143: Hãy cho biết cơ quan nào quy định cụ thể việc đăng ký hoạt động khuyến mại và thông báo kết quả hoạt động khuyến mại của các thương nhân với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại?

A. Bộ Công Thương

B. Chính phủ

C. Bộ Công an

D. Bộ Tài chính

Câu 144: Hãy cho biết các nội dung cần ghi trên nhãn hàng hóa và việc ghi nhãn hàng hóa được thực hiện theo quy định của cơ quan nào?

A. Bộ Công Thương

B. Chính phủ

C. Bộ Công an

D. Cục Quản lý thị trường

Câu 145: Hãy cho biết đối tượng nào sau đây có quyền quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện việc quảng cáo cho mình?

A. Thương nhân Việt Nam

B. Chi nhánh của thương nhân Việt Nam

C. Chi nhánh của thương nhân nước ngoài được phép hoạt động thương mại tạiViệt Nam

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 146: Thời hạn khiếu nại kể từ ngày giao hàng (trừ trường hợp hàng hóa có bảo

hành) được quy định là 06 tháng đối với trường hợp nào sau đây?

A. Khiếu nại về chất lượng hàng hóa

B. Khiếu nại về số lượng hàng hóa

C. Khiếu nại về vệ sinh an toàn thực phẩm

D. Khiếu nại về sở hữu trí tuệ

Câu 147: Hãy cho biết cơ quan nào sau đây thực hiện việc quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ?

A. Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

B. Sở Khoa học và Công nghệ

C. Uỷ ban nhân dân các cấp

D. Sở Y tế.

Câu 148: Về quy định mức, việc thu và quản lý lệ phí kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu do cơ quan nào quy định?

A. Bộ Công Thương

B. Bộ Công an

C. Bộ Tài chính

D. Bộ Y tế.

Câu 149: Hãy cho biết Đoàn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá phải có ít nhất bao nhiêu phần trăm số thành viên là kiểm soát viên chất lượng?

A. 20%

B. 30%

C. 40%

D. 50%

Câu 150: Hãy cho biết Tiêu chuẩn, chế độ và việc bổ nhiệm kiểm soát viên chất lượng do cơ quan nào sau đây quy định?

A. Bộ Khoa học và Công nghệ

B. Bộ Công Thương

C. Chính phủ

D. Ủy ban nhân dân tỉnh

 

LINK TẢI ĐÁP ÁN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay