Cách tính lương hưu công chức, viên chức khác gì người ký hợp đồng?

Câu hỏi:

Cách tính lương hưu của công chức, viên chức có khác biệt gì so với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp tư nhân không? (Độc giả Thanh Nga)

Luật sư tư vấn

Căn cứ khoản 2 Điều 56 Luật BHXH 2014, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH nếu đóng BHXH đủ 20 năm với lao động nam, 15 năm với lao động nữ.

Sau đó, cứ thêm một năm đóng BHXH thì người lao động được hưởng thêm 2%; nhưng mức hưởng lương hưu tối đa bằng 75%.

Căn cứ Điều 62 Luật BHXH 2014, cách xác định mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (trong đó có cán bộ, công chức, viên chức…) có sự khác biệt với người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Cụ thể như sau:

(i) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

– Tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

– Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1995 đến 31/12/2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

– Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2001 đến 31/12/2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

– Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

– Tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

– Tham gia BHXH từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

– Tham gia BHXH từ ngày 1/1/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

(ii) Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

(iii) Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tại khoản (i) nêu trên.

Lưu ý: Căn cứ Điều 63 Luật BHXH 2014, Chính phủ sẽ điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội cho phù hợp với tình hình kinh tế của từng thời kỳ; nhằm đảm bảo việc điều chỉnh tăng lương hưu phù hợp với tình hình lạm phát.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay