Hỏi: Xác định viên chức trúng tuyển thế nào khi có cùng kết quả thi?

Chi tiết câu hỏi

Một cơ sở giáo dục đại học công lập A đăng thông báo tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động tại một vị trí việc làm với 1 chỉ tiêu. Khi tiếp nhận hồ sơ thì có 2 ứng viên (cả hai đều đang là viên chức của đơn vị sự nghiệp khác) nộp hồ sơ. Cơ sở giáo dục đại học công lập A đã thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch, kết quả cả 2 ứng viên đều đạt yêu cầu. Tôi xin hỏi, cơ sở giáo dục đại học công lập A có được quyền tiếp nhận cả 2 ứng viên không hay chỉ được tiếp nhận 1 ứng viên?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức căn cứ số điểm của thí sinh từ cao xuống thấp để xác định viên chức trúng tuyển trong số chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm; trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay