Hỏi: Mức hưởng phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ trạm y tế

Chi tiết câu hỏi

Cán bộ chuyên trách dân số làm tại trạm y tế xã có được hưởng phụ cấp nghề 100% không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ gồm 6 mức 20%, 30%, 40%, 50%, 60% và cao nhất là 70% trên mức lương ngạch (chức danh nghề nghiệp), bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Cán bộ chuyên trách dân số làm tại trạm y tế xã thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề theo quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định này không có đối tượng được hưởng mức 100%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay