Hỏi: Chi phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã thế nào?

Chi tiết câu hỏi

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của công chức cấp xã có cùng trình độ đào tạo nhằm khuyến khích người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tôi xin hỏi, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã khi hưởng phụ cấp đặc thù về quốc phòng và an ninh có được hưởng theo trình độ đào tạo không? Mức phụ cấp căn cứ để đóng BHYT, BHXH là bao nhiêu (1,5 hay theo trình độ chuyên môn)?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP thì chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (trong đó có chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể căn cứ vào quỹ phụ cấp được ngân sách Trung ương khoán cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại các Khoản 1, 2 Điều này; nguồn kinh phí ngân sách chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương; các quy định của pháp luật có liên quan và đặc thù của từng cấp xã, từng thôn, tổ dân phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay