Hỏi: Điều kiện về trình độ khi xét tinh giản biên chế

Chi tiết câu hỏi

Tôi là công chức Văn hoá – xã hội tại UBND phường, nhưng chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo của tôi là trung cấp quản lý đất đai. Năm 1998 – 2007, tôi là công chức Địa chính thị trấn. Năm 2007, thị trấn chia làm 4 phường để huyện lên thị xã, tôi được đề cử làm Phó Chủ tịch lâm thời của một phường, sau đó bầu cử xoá lâm thời, tôi làm đơn xin từ chức vì thấy không đủ trình độ làm lãnh đạo. Chủ tịch UBND thị xã đã quyết định cho tôi làm công chức Văn hoá – xã hội từ đó đến nay. Tôi có 25 năm đóng BHXH, năm nay tôi 59 tuổi. Xin hỏi, tôi làm đơn xin nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP có được không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (có hiệu lực từ ngày 1/8/2023) thì trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/8/2023, các trường hợp công chức cấp xã chưa đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì phải đào tạo lại để hoàn thiện tiêu chuẩn theo quy định. Hết thời hạn này mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định thì thực hiện chế độ nghỉ hưu (nếu đủ điều kiện) hoặc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.

Do vậy, đối với trường hợp của ông Chiêu, sinh năm 1964 (theo quy định sẽ nghỉ hưu vào năm 2025 hoặc năm 2026), nếu có nguyện vọng tinh giản vào năm 2024 và vẫn là trình độ trung cấp thì không thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP đã quy định cụ thể về các đối tượng tinh giản biên chế; chính sách tinh giản biên chế; cách xác định thời gian và tiền lương để tính hưởng trợ cấp tinh giản biên chế nên Nghị định này không có thông tư hướng dẫn.

Nguồn: Chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay